Ana içeriğe atla

Uzaktan Eğitim Platformuna Giriş İçin Tıklayınız...


1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar


2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım
d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim


3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin
uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma


4. Diğer konular

Çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda
çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma,
özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası
sağlık riskleri ve benzeri konular